Služby

Poskytujeme prenájom výherných automatov a ich servis, zabezpečíme a pomôžeme
Vám pri zriaďovaní herní. Ponúkame výhodné percentuálne odmeňovanie.

Ďalej ponúkame aj prenájom zábavných prístrojov ako šípky, biliard, futbal, hokej

___________________________________________________________________________

Kontakt

Drahoslav Oršula
Mobil: 0905 658 386
Email: automaty@drago.sk
www.drago.sk